Witrik

De Witrik is geen echt ras, maar een aanduiding voor Nederlandse runderen met een witrugtekening. Dit klassieke kleurpatroon is erfelijk bepaald en kan bij kruising op andere rassen worden overgebracht. In 1985 werd het aantal Witrikken geschat op 4000 tot 6000. Daar het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (KNRS) tegenwoordig niet uitsluitend de officieel erkende rassen registreet, kunnen ook Witrik-dieren worden geregistreerd. Witrik-koeien zijn over het algemeen geharde dieren en goede melkproducenten. Naast het dubbeldoeltype zijn er tegenwoordig ook Witruggen van een uitgesproken Holstein-type. De tekening varieert van overwegend gekleurd met witte rug, tot wit met met heel weinig, vaak kleine, gekleurde vlekken. Er komen zowel zwarte als rode Witrikken voor. Blauwe en vale Witrikken zijn zeer zeldzaam.