Bestuur

Wie wij zijn

Het bestuur van de Frelustal is opgericht, om het project Frelustal vorm te geven. De bestuursleden komen uit diverse disciplines en hebben een gezamenlijke passie: het Oud Hollandse boerenleven. Zij willen graag dat de inwoners van H.I.Ambacht en omstreken niet alleen genieten van de recreatiemogelijkheden in de Sandelingen, maar ook iets leren van het vroegere boerenleven en het vee.

Samenstelling bestuur

Freek Luchies Voorzitter/Projectleider

Mevr v.Herpen Penningmeester